Uakti/Tudos
LPレコード / 6927Yen


Uakti/Oficina
LPレコード / 4584Yen


Grupo
LPレコード / 3300Yen


Pascoal
LPレコード / 2750Yen


Amilson
LPレコード / 2750Yen


Luiz
LPレコード / 2547Yen